12 Jun 2011

Berita → War On Drugs GAGAL

3 JUN 2011  -Sebuah laporan baru oleh Suruhanjaya Global Dasar Dadah mendapati bahawa "perang global dadah telah gagal, dengan konsekuensi yang menghancurkan bagi individu dan masyarakatdi seluruh dunia," dan menyeru kepada kerajaan untuk menjelajah legalisasi ganja dan zat terlarang lain. "Para pemimpin politik dan tokoh masyarakat harus mempunyai keberanian untuk mengartikulasikan awam apa yang banyak dari mereka mengakui secara peribadi, bahawa bukti yang sangat menunjukkan bahawa strategi represif tidak akan menyelesaikan masalah dadah danbahawa perang terhadap dadah belum dan tidak boleh menang,"laporan global ganja report


Source: http://globalganjareport.com/

No comments:

Post a Comment