8 Jun 2011

Global commission in drug policy di New York


Regulasi ganja untuk orang dewasa dapat membantu dunia dalam mengatasi masalah kesihatan masyarakat. Mesej ini disampaikanoleh beberapa ahli Global Commission On Drug Policy yangberkumpul di New York City pada tarikh 2 Jun 2011.
Para mantan Presiden dari Switzerland, Colombia dan Brazilbergabung bersama Sir Richard Branson dalam sebuah sidang akhbar untuk membincangkan laporan baru mereka serta menyerupada pemimpin dunia untuk menamatkan perang dadah.
Ganja merupakan tema sentral pada acara itu dan acara inidisiarkan dalam dua bahasa oleh Freedomisgreen.com
"Untuk mengatasi masalah penggunaan ganja, negara harusberani bereksperimen dengan peraturan," kata FernanadoHenrique Cardoso, bekas Presiden Brazil.

Cesar Gaviria bekas Presiden Colombia
Cesar Gaviria, bekas Presiden Colombia, berpendapat bahawaganja boleh diperlakukan sama seperti alkohol dan tembakau,"Apabila seseorang kedapatan mengkonsumsi ganja, orang itutidak harus di hantar ke penjara," kata Gaviria.
Ruth Dreifuss, bekas Presiden Switzerland, membahasbagaimana cara pendekatan kesihatan masyarakat dalammengatasi permasalahan penggunaan heroin dan masalahkecanduan yang lain dengan memperlihatkan kejayaan dasardadah di Eropah. Switzerland tahun lalu berusaha untukmeregulasi peredaran ganja. "Saya tidak percaya pada ideologi,"ujar Dreifuss ketika menceritakan betapa beratnya melawan isuini, "Saya percaya dalam keputusan."

No comments:

Post a Comment